Social

România se pregătește de un nou recensământ care va avea loc in 2021

Ultimul recensământ general a avut loc în anul 2011 și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, România este obligată să efectueze Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor, în anul 2021
România se pregătește de un nou recensământ care va avea loc in 2021

Recensământul din 2021 va costa 402 milioane lei, bugetul fiind folosit pentru achiziția de tablete pentru colectarea datelor, achiziția sistemelor informatice, PC-uri, scanere, imprimante, achiziția Call Center-ului și a echipamentelor și software-ului necesare.

Obiectul recenzării la recensământ îl fac:

a) persoanele cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România;
b) persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;
c) gospodăriile şi nucleele familiale;
d) clădirile de locuit;
e) clădirile cu altă destinaţie decât cea de locuit, dacă există cel puţin o locuinţă în acestea;
f) locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;
g) spaţiile colective de locuit.


Auto-recenzare online
Românii vor putea să completeze singuri, online, formularele de recensământ. Persoanele salariate care se auto-recenzează prin intermediul Internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode.
Pentru cei care nu se auto-recenzează, datele vor fi obţinute prin colectare directă de la populaţie: auto-recenzare on-line, interviu faţă-în faţă asistat de calculator sau imputare prin metode statistice.

Pentru persoanele fizice, refuzul furnizării informaţiilor solicitate sau furnizarea de date eronate sau incomplete la recensământ se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, iar pentru persoanele juridice, amenda poate fi de la 15.000 lei la 50.000 lei.


Etape recensământului

Momentul de referinţă al recensământului din anul 2021 este ora „0” din ziua de 1 mai 2021.

În perioada octombrie 2019 – august 2021 se realizează construirea bazei de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri şi locuinţe.

În perioada iulie – noiembrie 2021 se desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei şi locuinţelor. Identificarea persoanelor se realizează pe baza CNP.

În perioada august - septembrie 2021, se realizează colectarea on-line a datelor individuale şi a celor referitoare la gospodării, locuinţe şi clădiri – auto-recenzarea on-line.

În perioada octombrie - noiembrie 2021, se realizează în teren colectarea prin interviu faţă-înfaţă asistată de calculator a datelor individuale, pentru acele persoane pentru care nu s-a realizat auto-recenzarea on-line.

În perioada octombrie - noiembrie 2021, se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor/locuinţelor, pentru care nu s-a realizat auto-recenzarea on-line.

În perioada decembrie 2021 – ianuarie 2022 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile.

În perioada februarie 2022 - martie 2024 se realizează controlul, validarea, procesarea şi diseminarea datelor colectate.

LIKE onportalro