Imobiliare

Ce este standardul nZEB?

Începând cu 2021, toate construcțiile noi dar și renovările majore din România trebuie să respecte standardul nZEB, o directivă europeană transpusă obligatoriu și în legislația noastră
Ce este standardul nZEB?

Ce înseamnă de fapt nZEB?

Nearly Zero Energy Building, simplificat cu acronimul nZEB și tradus în românește “clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero”, este un concept care definește o clădire cu performanță energetică foarte bună, cu un consum de cel puțin 30% din surse de energie regenerabile. Aceste surse pot fi în sistem local precum panouri solare, pompe de căldură etc sau la o distanță de maximum 30 de kilometric.

Cadrul legal

La nivelul Uniunii Europene, clădirile produc 40% din consumul de energie, generând mai mult de o treime din emisiile de CO2. Astfel, Europa și-a propus să fie primul continent care să atingă neutralitatea climatică până în 2050.

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor, în articolul 9, trasează statelor membre sarcini precise privind clădirile noi dar și celor deținute de autoritățile publice:
-          până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
-          după 31 decembrie 2018, clădirile noi ocupate și deținute de autoritățile publice sunt clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

În România, cadrul legal este reglementat de Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată:

Capitolul IX Clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
Articolul 17

-          Clădirile noi, pentru care recepția la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizației de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.


Avantajele nZEB

Pe lângă efectele benefice asupra mediului intervine și factorul cost de întreținere în ceea ce  privește energia. În plus, acest standard responsalizează în primul rând dezvoltatorii imobiliari dar şi pe ceilalţi jucători din piaţa imobiliară, firme de construcţii, producători de materiale, prestatori de servicii auxiliare etc.

LIKE onportalro